Wytyczanie sieci uzbrojenia podziemnego

koparka

Wytyczenie sieci uzbrojenia podziemnego wykonujemy na podstawie dostępnych informacji z projektu budowlanego. Zadaniem geodety jest ustalenie wszystkich punktów charakterystycznych dla danej instalacji:

 • załamanie sieci,

 • przecięcie infrastruktury z innymi sieciami,

 • kolizje,

 • istniejące media.

Prawidłowe wytyczenie sieci pozwala właściwie określić przebieg prac budowlanych i dopasować je do projektu i możliwości terenu. Wszelkie elementy podziemnych sieci uzbrojenia mierzone są przez geodetę przed zakopaniem.

Wszelka dokumentacja sporządzona w związku z wytyczaniem powinna być dołączona przez inwestora do pozwolenia.

Jakie sieci wytyczamy?

Podejmujemy się tyczenia sieci:

 • elektrycznych,

 • wodociągowych,

 • kanalizacyjnych,

 • gazowych,

 • grzewczych,

 • światłowodowych,

 • telekomunikacyjnych.

Sieć uzbrojenia podziemnego należy poddać ewidencji oraz inwentaryzacji.

Zachęcamy do skorzystania z naszej szerokiej oferty, dotyczącej usług geodezyjnych.