Inwentaryzacje powykonawcze budynków i sieci uzbrojenia podziemnego

geodeci podczas pracy

Wykonujemy inwentaryzacje powykonawcze budynków i sieci uzbrojenia podziemnego. Obiekty budowlane oraz sieci uzbrojenia, wymagające pozwolenia na budowę, muszą mieć sporządzoną inwentaryzację powykonawczą. Jest to jeden z ostatnich etapów inwestycji budowlanej, dopuszczający do oddania obiektu pod użytkowanie. Procedura jest wykonywana w celu zebrania wszystkich informacji dotyczących zagospodarowania nieruchomości oraz naniesienia danych na mapy geodezyjne.

 

Kiedy wykonujemy inwentaryzację obiektów budowlanych

Inwentaryzację geodezyjną obiektów budowlanych wykonujemy po zakończeniu wszelkich prac związanych z budową, a przed oddaniem budynku do użytkowania. Jest to dokumentacja niezbędna do oddania budowli do użytku.

Pomiar inwentaryzacyjny przeprowadzany jest:

  • bezpośrednio – stosowany w przypadku uzbrojenia terenu przed zasypaniem lub w przypadku wykonywania odkrywek,

  • pośrednio – stosowany w przypadku zasypanego uzbrojenia, wykonywany z użyciem urządzeń elektronicznych.

Na podstawie otrzymanych informacji wykonywana jest mapa powykonawcza, gdzie naniesione są wszelkie zmiany. Porównywana jest z mapą do celów projektowych i ustalane są różnice oraz powód ich powstania.