Ustalenia i wznowienia granic działek/podział nieruchomości

działki

Zajmujemy się ustalaniem i wznowieniem granic działek. Zdarzają się sytuacje, kiedy brakuje dokumentacji geodezyjnej danego terenu, dlatego trzeba podjąć działania związane z rozpoznaniem sytuacji dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości. Wtedy podejmujemy się określenia punktów granicznych i uwzględnienia ich w terenie i na mapie. Jeżeli pojawiają się sprawy sporne, staramy się doprowadzić do rozstrzygnięcia ich w trybie administracyjnym lub sądowym.

 

Rozgraniczenie

Rozgraniczenie ma miejsce kiedy granice zostały wyznaczone przez geodetę, ale strony nie zgadzają się, co do ich przebiegu. Wracamy wtedy do ostatniego zaznaczenia granic przed powstaniem konfliktu.

Wznowienie granic

Wykonujemy procedurę wznowienia granic w przypadku, kiedy zostały ustalone i prawnie uregulowane wszelkie nieścisłości. Proces polega na zaznaczeniu w terenie słupków granicznych oraz naniesieniu informacji na mapy. Ustalamy granice na podstawie miarodajnych dokumentów i właściwych oznaczeń gruntu.

 

Wyznaczanie granic

Znajdujemy w terenie wszystkie elementy graniczne i przedstawiamy właścicielowi posesji zakres jego gruntów.

Określenie prawidłowych granic nieruchomości gwarantuje inwestorowi bezproblemowe użytkowanie i wykonywanie czynności na terenie określonym własnością.

 

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości wykonujemy w momencie, kiedy jest on zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zlecenie realizujemy w celu:

  • zniesienia współwłasności,
  • wydzielenia działki budowlanej,
  • wydzielenia części nieruchomości, do której prawa zostały nabyte,
  • umożliwienia roszczeń do części nieruchomości,
  • przekształceń własnościowych,
  • wydzielenia części nieruchomości pod zarząd publiczny.