Wytyczenia budynków

koparka i urządzenie geodezyjne

Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonujemy wytyczenie budynku. Jest to proces polegający na zorientowaniu obiektu wobec stron świata, ustaleniu odległości od ważnych elementów uzbrojenia terenu oraz zachowania odstępu dróg. Prace wykonywane są przed rozpoczęciem budowy, ponieważ usytuowanie obiektu musi być zgodne z projektem zagospodarowania terenu. Są różne metody wytyczenia budynków:

  • sypania wapnem,

  • kopanie rowków,

  • kołkowa,

  • ław drutowych

Dwie pierwsze są już coraz rzadziej stosowane ze względu na nietrwałość ze względu na zmienne warunki atmosferyczne.

Metoda kołkowa

Działając metodą kołkową, geodeta wbija paliki w miejscach planowanych narożników budynku oraz tam, gdzie przecinają się dwie osie obiektu

 

Metoda ław drutowych

Metoda ław drutowych polega na umiejscowieniu palików, a następnie przymocowaniu do nich desek, tworząc zarys budynku. Pomiędzy punktami rozciągnięta zostaje linka. Jest uważana za najdokładniejszą formę tyczenia budynków.

 

Do czego służy wytyczanie budynku

Podczas prac wytyczania budynku zostają zaznaczone:

  • główne osie obiektów nadziemnych i podziemnych,

  • najważniejsze punkty wytyczonego obiektu,

  • stałe punkty wysokościowe.

Tyczenie przebiega jedno lub wieloetapowo, jest to uzależnione od stopnia skomplikowania budynku.