Obsługa inwestycji liniowych i stanowisk archeologicznych

stanowisko archeologiczne

Zajmujemy się obsługą inwestycji liniowych i stanowisk archeologicznych. Podejmujemy się kompleksowy, geodezyjny serwis obiektów:

 • drogowych,

 • wiaduktów i mostów,

 • przesyłowych sieci energetycznych,

 • teletechnicznych,

 • sanitarnych,

 • wodno-kanalizacyjnych.

Na czym polega obsługa inwestycji liniowych

 • Wytyczenie obiektów.

 • Wytyczenie uzbrojenia terenu.

 • Inwentaryzacja powykonawcza.

 • Monitoring geodezyjny podczas budowy.

 • Badanie przemieszczeń.

 • Badanie pionów.

 

Obsługa stanowisk archeologicznych

Jesteśmy przygotowani do geodezyjnej obsługi stanowisk archeologicznych podczas prac budowlanych. Nadzór jest konieczny, aby nanieść wszelkie zmiany związane z przeprowadzanymi wykopaliskami.

Zapraszamy do skorzystania z naszej szerokiej oferty dotyczącej usług geodezyjnych.